شعار سال
سه‌شنبه 28 خرداد 1398   10:50:59
مناقصات
12:371397/10/19 چهارشنبه
خرید 40 دستگاه ایستگاه کابینتی 400 و10 دستگاه ایستگاه کابینتی 1000

آگهی مناقصه 97/57/گ53  
کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات:  3.187.185
شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد به استناد قانون مناقصات و بعد از ارزیابی کیفی مناقصه گران، موضوع خرید اقلام موضوع مناقصه را طبق شرایط کلی ذیل و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه ازطریق مناقصه عمومی به انجام برساند.
موضوع مناقصه: خرید 40 دستگاه ایستگاه کابینتی 400 و10 دستگاه ایستگاه کابینتی 1000
انواع تضمین:        
شرکت در مناقصه: مبلغ 1.238.750.000ریال ضمانتنامه معتبر بانکی
پیش پرداخت: معادل 25 درصد مبلغ معامله
انجام تعهدات معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی فروشنده
شرایط مناقصه گر:
داشتن شخصیت حقوقی- تجربه مرتبط - توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز- داشتن امکانات و نیروی متخصص به تعداد کافی- توانایی تهیه و تسلیم ضمانت نامه- داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا جامعه حسابداران رسمی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه :
اعلام آمادگی کتبی- معرفی نامه- تکمیل و ارائه فرم کدگذاری شرکت گاز استان کرمانشاه - ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات و ارائه کد شرکت در پایگاه - تکمیل و ارائه فرم ارزیابی کیفی شرکت گاز استان کرمانشاه جهت مناقصه - ارائه شناسه ملی - ارائه کد اقتصادی- ارائه سوابق کاری شرکت (به خصوص با مجموعه وزارت نفت) هراه تاییدیه های لازم- گواهی نامه استاندارد و کیفیت سازنده- گواهینامه نمایندگی از کمپانی سازنده (در صورت وجود)- گواهینامه از اداره بررسی منابع تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری شرکت گاز با ذکر شماره و تاریخ تاییدیه- گواهینامه ارائه گارانتی کالا با ذکر مدت
محل و زمان :
1- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: تا ساعت 9 تاریخ 27/10/97 در پایگاه اینترنتی شرکت گاز استان
2- مهلت تحویل پاکات پیشنهاد فنی/ مالی/تضمینی: تا ساعت 9 تاریخ 14/11/97 در محل حراست شرکت گاز استان
4- زمان گشایش پاکات فنی/ تضمین: ساعت 9:30 تاریخ 15/11/97 در محل سالن جلسات شرکت گاز استان
5- گشایش مالی (دومرحله ای): در این مناقصات زمان بازگشایی پاکات مالی مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها پذیرفته شده است، کتبا اعلام می گردد.
سایر توضیحات :
1-   قیمت پیشنهادی باید شامل قیمت کالا، عوارض و مالیات دولت و هزینه حمل تا انبار خریدار باشد.
2-   درج شماره و تاریخ دعوت نامه شرکت در مناقصه و شرح کالا و شماره تقاضا  بر روی پاکات پیشنهادات ارسالی الزامی است.
3-   نوع بسته بندی کالا می بایست مطابق با مشخصات تعیین شده در قرارداد باشد.
4-   به پیشنهادات ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.
5-   مناقصه گران می توانند فرم های کدگذاری و فرم ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی شرکت گاز کرمانشاه(www.nigc-ksh.ir )در یافت دارند.
6-   برای ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات می بایست به آدرس اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ( http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.
7-   مدارک مناقصه بین مناقصه گران واجد شرایطی که به تشخیص این شرکت از بین متقاضیان انتخـاب خواهنـدشد،(مناقصه گرانی که امتیاز مناسب را در ارزیابی کیفی کسب نموده باشند) تـوزیـع میگردد. بدیهی است ارائـه مدارک فوق الذکـر هیچـگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کردو این شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد. متقاضیان در صورت نیاز به اطـلاعـات بیشتـرمـی توانند با تلفن34278783 -083 تماس حاصل فرمایند.
 روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه
تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما