تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
مسئولیت های اجتماعی
مناقصه و مزایده
اطلاعیه ها
اخبار
آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از 23 روستا و واحد صنعتی در شهرستان گیلانغرب با حضور دکتر کریمی معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کرمانشاه
8:3 1400/6/9

آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از 23 روستا و واحد صنعتی در شهرستان گیلانغرب با حضور دکتر کریمی معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کرمانشاه

آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از 23 روستا و واحد صنعتی در شهرستان گیلانغرب با حضور دکتر کریمی معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری کرمانشاه

بهره برداری از پروژه های گازرسانی به 20 روستا و واحد صنعتی در شهرستان اسلام آباد غرب با حضور دکتر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه
18:0 1400/6/8

بهره برداری از پروژه های گازرسانی به 20 روستا و واحد صنعتی در شهرستان اسلام آباد غرب با حضور دکتر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه

بهره برداری از پروژه های گازرسانی به 20 روستا و واحد صنعتی در شهرستان اسلام آباد غرب با حضور دکتر فخری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه

شعله های فروزان
آلبوم تصاویر