تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
گزارش ها
بازدید مدیرگازرسانی شرکت ملی گازایران از شرکت گاز استان کرمانشاه
9:5 1398/2/9

بازدید مدیرگازرسانی شرکت ملی گازایران از شرکت گاز استان کرمانشاه

مهندس سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران طی سفر یکروزه (دوشنبه - 9 اردیبهشت ماه 98) به استان کرمانشاه ضمن دیدار با مهندس بازوند استاندار وصفری نماینده مردم شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش عملکرد گازاستان، طی بازدیدی ازشرکت گازاستان ازنزدیک درجریان روند گازرسانی به پروژه ها و ارائه خدمات به مشترکین قرار گرفت.

مناقصه و مزایده
تجدید مناقصه 31-98 : اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده ایستگاهCGSکندوله(کرتویج)
16:56 1398/9/5

تجدید مناقصه 31-98 : اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده ایستگاهCGSکندوله(کرتویج)

اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده ایستگاهCGSکندوله(کرتویج) شامل اجرای کلیه عملیات محوطه سازی و رنگ آمیزی حصار وضعیت موجود، زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی و به انضمام عملیات زیرسازی بدون آسفالت جاده اطراف ایستگاه و روشنایی ایستگاه CGSکندوله.

اطلاعیه ها
اخبار
شعله های فروزان
آلبوم تصاویر