صفحه اصلی > دانش و اطلاعات > پیشکسوتان صنعت گاز 

 

گردآوری تاریخ شفاهی ٥٠ سال فعالیت شرکت ملی گاز ایران به عنوان سندی برای آیندگان، یکی از دستاوردهای پنجاهمین سال تاسیس شرکت محسوب می‌شود. این کتاب که مصاحبه های انجام شده با مدیران شرکت طی سالهای متمادی فعالیت درخشان آن را در خود جای داده، سرشار از خاطرات شیرین و تلخ فعالیت و تجربه های مدیریتی فراوانی است که مطالعه آنها خالی از لطف نیست.

این مجموعه به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس شرکت ملی گاز ایران و با حمایت بی شائبه مدیران ارجمند شرکت بویژه معاون وزیر نفت و مدیر عامل، به همت آقای مجید بوجارزاده رئیس روابط عمومی شرکت و با همکاری موسسه هنری بهادر فیلم تهیه و تدوین شده است.

در این بخش به مرور مصاحبه های چاپ شده در این کتاب که شامل پنجاه روایت می باشد برای استفاده عموم همکاران و مخاطبان شرکت می پردازیم.